Hoàn thành lô tủ điện cho dự án Solar 7mW

Chạy đua cùng tiến độ đóng điện dịp cuối năm trước 31/12/20 của các dự án Solar, Bluepower đã tăng […]

21/12/2020