Bluepower hoàn thành cấp tủ điện nhà máy xử lý nước thải công viên phần mềm Quang Trung

Thành lập ngày 16/03/2001, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) được thiết kế theo định hướng mô hình đô […]

30/08/2021